Pelosi: Hạ viện Mỹ soạn điều khoản luận tội Donald Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố Hạ viện sẽ bắt đầu soạn thảo điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump.

(Visited 1 times, 1 visits today)