Petronas sẽ rời các lô tại Việt Nam

 

Tập đoàn dầu khí Quốc gia Malaysia Petronas sẽ bàn giao lại cho phía Việt Nam hai lô 01 và 02 ở bồn trũng Cửu Long ngoài khơi Việt Nam sau khi hợp đồng chia sẻ sản phẩm của công ty này với phía Việt Nam hết hạn vào ngày 9 tháng 9 tới.

Thông báo của Petronas đưa ra vào hôm 27 tháng 7 cho biết hợp đồng chia sẻ sản phẩm bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 1991 với Việt Nam đã thành công.

Chủ tịch Petronas trong tuyên bố mới cho biết Petronas tự hào đã được trao cho cơ hội để đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp dầu khí và hóa dầu cho Việt Nam.

Hiện Petronas vẫn tiếp tục các hoạt động sản xuất tại các lô 102 và 106 ở bồn trũng song Hồng, miền Bắc Việt Nam. Ngaofi ra công ty vẫn tiếp tục theo đuổi các cơ hội kinh doanh khác ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hóa dầu.

(Visited 2 times, 1 visits today)