Petrus Trương Vĩnh Ký : Châm ngôn và bi kịch cuộc đời

Trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, cho đến nay, vẫn còn rất nhiều những nhìn nhận mâu thuẫn về “công và tội” của Petrus Trương Vĩnh Ký, cho rằng ông là “tay sai cho Pháp”. Không thiếu những bài viết trên diễn đàn mạng xã hội gọi Trương Vĩnh Ký là “kẻ phản bội Tổ quốc.”

Người Việt TV (c) 2018 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)