Phá hủy giáo dục để trục lợi, bản chất nền giáo dục cộng sản

Fb. Đỗ Ngà|

Năm 2014, Sở GD và ĐT TP. HCM lập dự án 123 trang bị SGK bằng máy tính bảng cho học sinh tiểu học. Dự án này có dự toán 4.000 tỷ đồng được giao cho công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế AIC nhận thầu cung cấp. Mỗi máy tính bảng sẽ được bán cho học sinh với giá từ 3 đến 5 triệu đồng.

Xin bạn xem tiếp bài Phá hủy giáo dục để trục lợi, bản chất nền giáo dục cộng sản tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)