Phá sản ngân hàng: đừng đánh bạc với dân!

Nay Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực cho ngân hàng phá sản chỉ đền cho chủ tài khoản tối đa 75 triệu. Cách đền bù cho có này thực chất là hình thức dùng sức mạnh để cướp tài sản của dân chúng.

Xin bạn xem tiếp bài Phá sản ngân hàng: đừng đánh bạc với dân! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)