Phải nghĩ gì về các bố già ?

Fb. Từ Thức|

Hai bloggers Trương Đình Khang và Nguyễn Hồng Nguyên đã bị lôi ra tòa, lãnh án 1 và 2 năm tù ở về tội viết Phê tê Bóc “xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của lãnh đạo”.

Vấn đề là lãnh đạo có uy tín, danh dự, nhân phẩm không, để bị xúc phạm ?
Không thể xâm phạm, làm hư hại một cái gì không có thực, không hiện hữu.

Xin bạn xem tiếp bài Phải nghĩ gì về các bố già ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)