Phạm Minh Chính và Đặc khu Vân Đồn (1 & 2)

Vân Đồn có trở thành đặc khu hay không? Luật Đặc khu có được thông qua vào tháng 10 tới hay không? Điều này ông Phạm Chí Dũng cho rằng hoàn toàn có thể, nếu không có sức đấu tranh của toàn dân, toàn xã hội phản đối những điều bất công, bất cập, bất hợp lý và nguy hiểm trong dự luật này.

Xin bạn xem tiếp bài Phạm Minh Chính và Đặc khu Vân Đồn (1 & 2) tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)