“Phân biệt các dạng học bổng” (VOA)

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa.

Học bổng cao đẳng khác đại học thế nào? Học bổng của trường khác với học bổng từ các quỹ tư nhân ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu với GS-TS Charles Cường Nguyễn.

(Visited 1 times, 1 visits today)