Phần Lan: Nơi đồ cũ lên ngôi

Trong lúc có lo lắng ngày càng tăng về biến đổi khí hậu và tài nguyên, phải chăng đã đến lúc chúng ta tái sử dụng đồ dùng nhiều hơn?

(Visited 4 times, 1 visits today)