Pháp: vụ nổ ga lớn làm chấn động đường phố ở trung tâm Paris

Lính cứu họa vật lộn dập lửa ở một tiệm bánh trung tâm Paris sau một vụ nổ làm một số người bị thương.

(Visited 1 times, 1 visits today)