Phát ngôn 30/5: Giá dịch vụ đào tạo thay học phí?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải thích chuyển sang tự chủ thì có rất nhiều chương trình đào tạo phải tính đến chi phí dịch vụ theo Luật Giá.

(Visited 1 times, 1 visits today)