Philippines khiếu nại Tập Cận Bình ‘hành động tàn bạo’ ở Biển Đông

Từ sự việc này, Việt Nam có thể rút tỉa kinh nghiệm cho việc kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.

(Visited 1 times, 1 visits today)