Philippines: Quân đội sẽ điều hành quốc gia?

Lên tiếng tại Manila ngay sau khi từ Bangkok trở về, Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay có thể sẽ ban hành thiết quân luật để bảo vệ an ninh và bài trừ tất cả những tệ trạng xã hội đang làm băng hoại quốc gia.

Theo lời Tổng Thống Phi, nếu thiết quân luật được ban hành, ông sẽ thành lập tòa án quân sự để xét xử khủng bố, ám chỉ những phần tử Hồi Giáo quá khích đang phá hoại an ninh ở miền Nam Philippines. Ông còn nói thêm bọn khủng bố sẽ lãnh án tử hình và bị treo cổ.

Tổng Thống Duterte cũng cho biết thay vì phải tổ chức bầu cử vào tháng Mười tới đây, ông dự tính sẽ đề cử người vào các chức vụ điều hành cấp xã, huyện, giải thích đây là điều cần thiết phải làm vì tới 40% viên chức địa phương có liên hệ đến những đường dây cung cấp, buôn bán ma túy.

(Visited 4 times, 1 visits today)