Philippines: Tiếp tục cuộc chiến với phiến quân cộng sản

Tức khắc đình chỉ ngưng bắn, ra lệnh cho quân đội mở những cuộc hành quân bài trừ phiến quân cộng sản, là những điều mới được Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippine đưa ra ngày hôm nay trong bài nói chuyện đọc tại North Cotabato, một thành phố thuộc vùng Mindanao.

Tổng Thống Phi nhắc lại ngay sau khi nhậm chức hồi cuối tháng Sáu năm ngoái, ông đã ra lệnh ngưng bắn, trả tự do cho một số thủ lãnh của phiến quân cộng sản với mục đích xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, ông nói tiếp, thiện chí của chính phủ Phi không được phe phiến quân đáp ứng đúng mức, do đó ông bắt buộc phải hủy bỏ lệnh ngưng bắn và quân đội sẽ tiếp tục cuộc chiến chống phiến quân cộng sản.

Quyết định này được Tổng Thống Phi đưa ra sau khi phía phiến quân đưa yêu sách, đòi chính phủ phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện 400 tay súng đang bị Manila giam giữ. Tổng Thống Duterte gọi đây là đòi hỏi quá đáng, chứng tỏ phiến quân cộng sản Phi không muốn nói chuyện hòa bình.

(Visited 1 times, 1 visits today)