‘Phillippines, một tỉnh của TQ’ gây giận dữ

Dòng chữ ‘Phillippines, một tỉnh của TQ’ trên tấm vải đỏ xuất hiện bí hiểm tại Manila khiến người dân nước này nổi giận và gây lo ngại trong cộng đồng người dùng mạng XH tại VN.

(Visited 1 times, 1 visits today)