PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Cộng đồng người Việt đón mừng Giáng Sinh tại Đài Loan

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Cộng đồng người Việt đón mừng Giáng Sinh tại Đài Loan

Cộng đồng người Việt di dân tại Đài Loan đã cùng nhau đón mừng mừng Giáng Sinh tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Đào Viên. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)