PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Hội Tết Quốc Tế của người H'Mông tại Fresno

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Hội Tết Quốc Tế của người H'Mông tại Fresno

Hội Tết Quốc Tế của người H’Mông tại Fresno bắt đầu từ ngày 26/12 đến ngày 1/1/2017. Đây là hội Tết hàng năm tổ chức tại TP Fresno. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sá»± sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 9 times, 1 visits today)