PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Flordia

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ huý nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Flordia

Để tưởng nhớ đến vị Anh Hùng Dân Tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi Việt Nam, giữ vững nền độc lập nước nhà, Hội Đức Thánh Trần Hưng Đạo Trung tâm Florida phối hợp với hội Tế Lễ, Hội Hải Quân Hàng Hải và Võ Đường VOVINAM Florida cùng tổ chức Đại Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo năm 2016. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.

Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV

Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirectTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị.
To watch the full programs of SBTN, please contact DirectTV or your local cable providers.

(Visited 1 times, 1 visits today)