PHÓNG SỰ | Những người phụ nữ mong con, chờ chồng!

PHÓNG SỰ | Những người phụ nữ mong con, chờ chồng!

Họ là những người vợ, người mẹ như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng, có khác chăng, họ là vợ, là mẹ của những người tù nhân lương tâm bị bắt giữ vì lên tiếng cho nhân quyền dân chủ.

(Visited 1 times, 1 visits today)