Pháp 'tham gia đánh IS' ở Iraq

Pháp bắt đầu tiến hành hoạt động không quân tại Iraq từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle.

(Visited 5 times, 1 visits today)