Phụ nữ VN: Tự lực vượt qua ma tuý

Nhà hoạt động xã hội Phạm Thị Minh chia sẻ về việc tự vươn lên và vượt qua quá khứ 14 năm nghiện ma túy để nay giúp đỡ lại cộng đồng.

(Visited 1 times, 1 visits today)