Quan chức gốc Việt cao cấp nhất của chính phủ Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Bà Michelle Giuda, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, là quan chức gốc Việt cao cấp nhất hiện nay trong chính phủ Hoa Kỳ, vừa có chuyến thăm bốn ngày đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

(Visited 1 times, 1 visits today)