Quân đội Cuba làm cách mạng hay làm ăn?

Quân đội và an ninh Cuba bị nói là đang kiểm soát nền kinh tế và vừa bị lệnh cấm giao thương của Tổng thống Donald Trump nhắm vào.

(Visited 1 times, 1 visits today)