Quan hệ Mỹ – Việt: Lòng tin và quyền lợi

Nhắc lại Cuộc chiến Việt Nam và kinh nghiệm bang giao với Mỹ, cần mở một dấu ngoặc về ‘bài học’ cũ của VNCH.

(Visited 1 times, 1 visits today)