Quan hệ kinh tế Việt-Mỹ, 23 năm sau

Phỏng vấn ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn Capella-Việt Nam nhân kỉ niệm 23 năm Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam

(Visited 9 times, 1 visits today)