Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (3)

Quan Hệ Quốc Tế Trong Hình Thái Sản Xuất Mới (3)

Tiến bộ khoa học đang đảo lộn quy trình sản xuất và dẫn tới hiện tượng “quốc gia hóa” hay “quốc thể hóa” hệ thống kinh tế, trái ngược với trào lưu “toàn cầu hóa” là khi các nước hợp tác với nhau trong việc sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Trong các loại kỹ thuật mới, có phương thức sản xuất theo từng lớp trong không gian ba chiều mà người ta gọi là 3D Printing hay additive manufacturing.
Vấn đề cần giải ảo là theo trào lưu này thì tình hình cạnh tranh giữa các nước sẽ là gì?

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)