Quân nổi dậy tấn công ngoại ô Damascus

Quân nổi dậy bất ngờ tấn công ngoại ô thủ đô Damascus, sử dụng các đường hầm bí mật tại khu vực quận Jobar.

(Visited 1 times, 1 visits today)