Quanh việc Vietjet từ chối hành khách khuyết tật

Vụ Vietjet từ chối phục vụ một hành khách khuyết tật cho thấy những khó khăn mà cộng đồng người khuyết tật Việt Nam gặp phải.

(Visited 1 times, 1 visits today)