Quanh việc Bộ trưởng Tuấn Anh muốn ‘xử lý người xuyên tạc giá điện’

Một luật sư nói đề xuất “xử lý người xuyên tạc về tăng giá điện” của bộ trưởng Công Thương nếu được chấp thuận “sẽ là tiền lệ xấu”.

(Visited 1 times, 1 visits today)