Quốc hội Việt Nam cần ra tuyên bố về Biển Đông?

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói ông ủng hộ ý kiến trước đây của Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội Việt Nam ra tuyên bố về Biển Đông, vì nó ‘thể hiện tiếng nói của nhiều người’ và vì ‘sự sống còn của dân tộc’

(Visited 1 times, 1 visits today)