Quốc tế chỉ trích Suu Kyi: Giới hoạt động VN học gì?

Bài học lớn nhất cho phong trào dân chủ tại Việt Nam là ‘nếu không có sự giám sát, một thủ lĩnh sẽ bị tha hóa’?

(Visited 1 times, 1 visits today)