Quý Vị cao niên nên ngưng lái xe ? (1/2)

Các cơ quan chức năng giao thông khuyến khích, “tốt hơn, những vị cao niên nên tự nguyện từ bỏ giấy phép lái xe của mình.” Quý Vị cao niên nghĩ sao về lời khuyến cáo có trách nhiệm này. Phải gác bỏ chuyện lái xe, để rồi từ đây, mọi sinh hoạt bị hạn chế, vì ở Mỹ không lái xe được xem như người què! Lợi hại, vui buồn ra sao?

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 2 times, 1 visits today)