Quyền lực của Vượng Vin

Fb. Nguyễn Việt Nam|

Tiền bạc đi đôi với quyền lực và quan hệ cộng sinh. Vượng cũng không ngoại lệ. Hôm vừa rồi hàng trăm xe hơi căng biểu ngữ đỏ phản đối nhà của Vượng xây ăn bớt kích thước. Khá nhiều bài đăng phản ánh về vụ việc này nhưng bị xóa đi rất nhiều. Có bạn còn nói với tôi là anh ơi ở nhiều nhóm hễ cứ đụng đến Vượng là bị xóa bài và nhiều tài khoản Facebook bị đập khi đụng đến Vượng.

Xin bạn xem tiếp bài Quyền lực của Vượng Vin tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)