Rác trong đầu, không phải dưới chân

Blogger Trương Duy Nhất|

Học tập lối tư duy bèo rác phong trào kiểu Đinh La Thăng, là loại chính trị bã đậu.

Dọn rác trong đầu, không phải rác dưới chân. Quét tẩy những rác rưởi chính sách. Chính sách sạch, sẽ tạo tiền đề cho một xã hội sạch.

Sạch chính sách, sạch tư duy, xã hội sẽ bớt đi rác rưởi. Bớt những nỗi đau Thủ Thiêm.

Xin bạn xem tiếp bài Rác trong đầu, không phải dưới chân tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)