Repsol tạm ngừng khoan dầu ở VN

Công ty khai thác dầu Tây Ban Nha xác nhận tạm ngừng hoạt động khoan dầu, nhưng không giải thích vì sao.

(Visited 1 times, 1 visits today)