Robert Kennedy: Niềm hy vọng bị bắn chết

Lịch sử nước Mỹ sẽ ra sao nếu Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ, Robert Kennedy không bị bắn chết tháng 6/1968?

(Visited 1 times, 1 visits today)