Robert Mugabe là ai?

Tổng thống Mugabe của Zimbabwe là là anh hùng cách mạng hay kẻ độc tài tham nhũng?

(Visited 5 times, 1 visits today)