Rồng lộn!

Fb. Ngô Trường An|

Trước kia, ông PTT Vũ Đức Đam khuyên bà con lo làm ăn, còn Hoàng Sa thì để con cháu chúng ta đòi lại. Hôm nay, ông TT Nguyễn Xuân Phúc truyền lệnh, thế hệ trẻ phải đưa đất nước VN thành Hổ, thành Rồng.

Nghĩ mà thương cho con cháu chúng ta. Thế hệ này đã giúp được gì cho nó? Khi chào đời, nó đã mang trên hình hài bé nhỏ một đống nợ công do thế hệ này tròng vào đầu nó.

Xin bạn xem tiếp bài Rồng lộn! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)