S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen

Mai Tú Ân: “Nhưng phải nói lá cờ máu này xui thấy mẹ. Mang đi ủng hộ đội tuyển bóng đá, màu cờ đỏ ngập tràn sân vận động thì ta thua liểng xiểng. Vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình thì CA cứ thấy thằng mang cờ đỏ sao vàng là xông vào đánh tơi bời.”

Xin bạn xem tiếp bài S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cờ Đỏ & Lọ Đen tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)