S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Người & Đất

Dù Đặng Văn Hiến có được “tha mạng” hay không thì sinh mệnh của chế độ hiện hành cũng vẫn như chỉ mành treo chuông thôi. Trong một đất nước già nửa dân số vẫn sống bằng nông nghiệp mà người dân không còn được một hòn đất (để chọi chim) và chính phủ vẫn cứ nằng nặc đòi “toàn quyền quản lý đất đai” thì kể như là … tự sát.

Xin bạn xem tiếp bài S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Người & Đất tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)