San Francisco có nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên

-TT Trump đổi giọng với Đức
-Một số trẻ em Thái Lan được cứu gặp cha mẹ qua cửa kiếng
-San Francisco có nữ thị trưởng gốc Châu Phi đầu tiên

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)