Sẵn sàng cho những cuộc xuống đường

Fb. Đỗ Ngà|

Tất cả mọi trận hoả hoạn cháy rừng đều bắt đầu từ đóm lửa. Nếu lúc ngọn lửa mồi xuất hiện thì chỉ cần ca nước là dập tắt. Ngọn lửa phát triển cũng như vòng đời của con hổ vậy, lúc non yếu, lúc lớn mạnh. Và có lúc, mọi sự cứu chữa đều bất lực. Ai đã từng xem bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử (The Lion King) của hãng Walt Disney phát hành năm 1994 thì sẽ rõ.

Xin bạn xem tiếp bài Sẵn sàng cho những cuộc xuống đường tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)