Sau 14 năm, TQ mới cho chôn Triệu Tử Dương – lãnh đạo phe cải cách bị thanh trừng

Tro cốt ông Triệu Tử Dương, bị thanh trừng vì phản đối dùng vũ lực đàn áp người biểu tình tại Thiên An Môn, vừa được chôn tại Bắc Kinh.

(Visited 1 times, 1 visits today)