Stop “bác Hồ”!

Trương Duy Nhất Blog – RFA

Sự cố Cai Lậy những ngày qua, cho tôi nhiều cảm hứng. Tiếng hú của còi xe tạo cho tôi nhiều niềm vui và hứng khởi, hơn là nghe các bác tài hát những câu “bác Hồ”.

Stop những “cảm hứng Hồ Chí Minh” đi.

Thắng – thua do chính các bạn, ở chính lòng dũng cảm và mưu lược của các bạn.

Xin bạn xem tiếp bài Stop “bác Hồ”! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)