Stop the Crackdown in VN: vận động chính giới Âu Châu

Vào ngày 22 và 23 tháng Mười Một 2017, một phái đoàn gồm các Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, Lawyers for Lawyers (Luật Sư cho Luật Sư) và Đảng Việt Tân sẽ đến Bruxelles, thủ đô Vương Quốc Bỉ để vận động các dân biểu Quốc Hội Âu Châu nhằm lên tiếng cảnh báo về những đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN đối với phong trào dân chủ trong thời gian vừa qua.

Nguồn: Fb. Việt Tân

(Visited 1 times, 1 visits today)