Sứ mệnh lên Sao Hỏa của Obama

Sứ mệnh lên Sao Hỏa của Obama

Tổng thống Barack Obama quyết tâm thúc đẩy sứ mệnh đưa người lên Sao Hỏa.

(Visited 5 times, 1 visits today)