Sự Tàn Tạ của Âu Châu (2/2)

Vì sao từ cả chục năm nay, chính trường Âu Châu lại bất trắc khó lường? Trên lục địa đã khống chế thế giới trong 500 năm, từ 1492 đến 1991, các đảng phái truyền thống đều thất thế hoặc thất cử, các xu hướng cực đoan thuộc hai cánh tả hữu lại thắng thế nên gây khó cho việc thành lập chính phủ và hoạch định chính sách nội trị và đối ngọai. Tại sao như vậy?…

Người Việt TV (c) 2019 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)