Sự thối nát nhìn từ bên trong ngành giáo dục

Fb. Đỗ Ngà|

Ngành giáo dục của Việt Nam đang thể hiện ra bên ngoài là một ngành thối nát tột độ. Những gì không giấu được mới lòi ra bên ngoài. Và vì thế, thảm trạng tị nạn giáo dục xảy ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cuộc tị nạn đó là những dòng chất xám bị chảy máu và kéo theo tiền tài đất nước cũng ra đi theo những học sinh hoặc sinh viên ấy.

Xin bạn xem tiếp bài Sự thối nát nhìn từ bên trong ngành giáo dục tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)