Sức ép công luận buộc CA Phú Quốc xin lỗi người mua bán dâm

Một lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang nói ông chỉ đạo tiến hành xác minh việc công an đảo Phú Quốc bêu xấu người mua bán dâm ngoài đường phố. Công an thị trấn Dương Đông sẽ “xin lỗi người bị bêu xấu”.

(Visited 1 times, 1 visits today)