Sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng ‘sẽ quyết định chính trị Việt Nam’

Sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ còn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong chính trị Việt Nam trước khi diễn ra Đại hội Đảng năm 2021.

(Visited 1 times, 1 visits today)